Z-sukupolvi siirtymässä työmarkkinoilleZ-sukupolveksi kutsutaan 1990-luvun puolivälin jälkeen syntyneitä. He ovat eläneet maailmassa, jossa on ollut internet ja sosiaalinen media saatavilla. Vanhimmat Z-sukupolven edustajat ovat jo työmarkkinoilla ja loput heistä siirtyvät työmarkkinoille kohta. ”Zetat” on syntymästä asti elänyt voimakkaasti kehittyneessä digitalisaatioyhteiskunnassa. On päivän selvää, että zetat asettaa myös erilaisia odotuksia työelämään. Työtehtävien on kehityttävä digitalisaatiokehityksen mukana ja työn on oltava vastuullista ja mukavaa.

Pysyvä työ, vakavaraisuus ja säästäminen ovat käytännön läheisiä arvoja meille kaikille, mutta zetoille tärkeitä arvoja on myös eettiset arvot, kuten yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Arvot on toteuduttava työpaikalla, kuin myös yhteiskunnassa. Nuorimmilla sukupolven edustajilla arvot ja asenteet voivat vielä muuttua voimakkaasti. Sillä tapahtumat maailmalla saattavat vielä muokata usean sukupolven edustajan ajattelua. Erilaisissa tutkimuksissa jo opiskeluvaiheessa on tullut ilmi, että Z-sukupolven edustajat ovat mukavuuden haluisia ja haluavat elämyksiä ja uusia kokemuksia, sekä näkevät että työssä viihtyminen on yhteydessä hyvinvointiin.


Mitä vaikutuksia tämä asettaa työantajille?

Työantajilla on tarjottava toimivat ja tehokkaat järjestelmät ja teknologiset työvälineet. Asioiden on myös oltava sukupolven edustajille luonnollista ja itsestään selvää. Asioita on pystyttävä hoitamaan nopeasti ja tähän eri toimialoilla digitalisaation kehitys on pystyttävä vastaamaan.

Työantajan toiminta on oltava läpinäkyvää ja työnantajan on pystyttävä antamaan luotettavaa tietoa. Z-sukupolven edustaja kyseenalaistavat saatuja tietoja. On myös päivänselvä, että työelämään tulevat uudet sukupolvet haluavat johtajiltaan mentorimaista otetta, johon he ovat tottuneet jo opiskeluelämässään ja työelämän pelisääntöjen on oltava selkeitä. Työympäristön on oltava myös joustava ja yrityksen on tarjottava organisaatiossa mahdollisuuksia edetä uralla ja työskennellä eri työtehtävissä.


”Mikromanageeraus on punainen vaate. Sen sijaan tarvitaan tasavertaista kommunikaatiota ja mentorointa. On tärkeää myös luoda heille vaikutusmahdollisuuksia sekä oman erityistaidon kehittämismahdollisuuksia. Tärkeää ovat myös selkeät tavoitteet työlle ja niiden liittyminen isompaan kuvaan.” [1]


Mikäli työ ei vastaa zetojen odotuksia ja arvoja, niin he ovat valmiita vaihtamaan työpaikkaa aiempia sukupolvia nopeammin. Pahimmassa tapauksessa moraalikäsityksiä horjuttava työtehtävä ja -yhteisö voivat aiheuttaa stressiä ja johtaa uupumukseen. Työn on oltava motivoivaa ja viihtyisää, jonka voi myös allekirjoittaa vanhemmatkin sukupolvet.

Teknologian kehittymisen myötä tulevaisuuden johtajan tärkein taito on empaattisuus. Tulevaisuuden johtajan on osattava kuunnella henkilöstöä ja ymmärtää työntekijöiden rajattomat kehittymismahdollisuudet. Työyhteisössä on mahdollista saavuttaa loistavia tuloksia, kun yksilöiden potentiaalille annetaan tilaa toteutua.


Y- ja Z-sukupolvien ajatuksiin ja tulevaisuuden johtamiseen kootut linkit ja vinkit osoitteesta:

[1.] www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/projektit/yz-sukupolvi/linkit-ja-vinkit/


VILLE-VEIKKO TORKKOLA

Project & Sales Manager