Työnteon ja vapaa-ajan arvotus ja arvostusMeillä kaikilla on omat ajatuksemme ajankäytön arvotuksesta. Arvotamme eri tavalla työhön käytetyn ajan ja vapaa-ajan. Yhdelle työ merkitsee valtavasti, toinen valitsee tärkeimmäksi läheisten kanssa vietetyn ajan ja kolmas ajan, jonka viettää omassa harrastuksessaan tai vaikka yksin kotona. Työelämän ja vapaa-ajan yhteensovittaminen, niiden välillä tasapainoilu ja balanssin löytäminen ovat yksi työntekijä- ja työnantajaosapuolien tärkeä ja haastava tehtävä. Tutkimukset osoittavat, että sekä työn ja työntekemisen arvostus, että vapaa-ajan arvostus ovat molemmat nousseet.

Vuoden 2017 European Values Study (EVS) osoittaa, että suomalaiset arvostavat entistä enemmän työtä ja työntekoa. Suomalaiset valitsevat työnteon yhä useammin erittäin tärkeäksi osaksi elämää ja työnteko laitetaan useammin etusijalle suhteessa vapaa-aikaan. (Tietoarkisto.) Työ on iso osa monen ihmisen elämää. Se rytmittää arkea ja luo monen elämälle raamit työhön kuluvan ajan, työn merkityksellisyyden, työyhteisön sekä työstä saatavan palkan muodossa.

Digitalisaation ja viime vuosina yhä suositummaksi tulleen etätyöskentelyn myötä ihmisten työskentelyaika tuntuu laajentuneen. Töitä tehdään enemmän kaikkina vuorokauden aikoina ja vapaa-aikaa saatetaan viettää keskellä päivää, joustavasti työnteon lomassa. Joillekin meistä tällainen häilyvä raja työ- ja vapaa-ajan välillä toimii hyvin. Toiset taas haluavat pitää työ- ja vapaa-ajan selvästi erossa toisistaan. Työskentelyaika halutaan pitää selkeänä ja työajan päättymisen jälkeen työt lopetetaan, eikä niihin palata ennen seuraavaa työpäivää. Vapaa-aika on selkeästi omaa aikaa, jolloin ei haluta olla edes työpaikan tavoitettavissa. Tai sitten työnteko ja vapaa-ajan vietto ovat jotain ääripäiden väliltä.

Tyylistä huolimatta on tärkeää, että aika työnteolle ja vapaa-ajalle löytyy. Työnteon arvostamisen lisäksi myös vapaa-ajan arvostus on noussut vuosi vuodelta. Tilasto­keskuksessa tehtävän vapaa-aika­tutkimuksen mukaan lähes 60 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä pitää vapaa-aikaa erittäin tärkeänä elämän­alueena (Tilastokeskus).

Vapaa-aika, viettääpä sitä miten tahansa, antaa keholle ja mielelle mahdollisuuden palautua ja levätä. Sanonta ”pään nollaus” kuvaa hyvin mielekästä vapaa-ajan tekemistä, jolla siirrytään pois työntekomoodista ja palautuminen työstä alkaa. Palautuminen taas mahdollistaa tehokkaan työntekokyvyn seuraavaan työpäivään.

Omista ajatuksista ja toiveista työnteon ja vapaa-ajan järjestelyiden suhteen kannattaa keskustella työpaikalla avoimesti, sillä hyvä työyhteisö ottaa huomioon yksilön tarpeet ja toiveet vapaa-aikaan liittyen. Jokainen työntekijä on ihminen, joka elää oman elämänsä ääriviivojen kanssa. Kun työ on mielekästä ja sitä on riittävästi - vapaa-aika palvelee työtä ja työ vapaa-aikaa - kokonaiskuormitus säilyy sopivana. Kyse on kuitenkin e l ä m ä s t ä.​​​​​​​


PS. Nyt kun löysin itseni vapaa-ajallani kirjoittamasta blogitekstiä vapaa-ajan pään nollauksesta, huomasin, että minulla toimii paljon paremmin pitkä pyörälenkki ja pullakahvit ystävien kanssa.​​​​​​​

Lähteet:​​​​​​​


SATU VUORSOLA

Financial & Sales specialist