Mikä ihmeen Open Badge?


Olet varmaan joskus pohtinut, että miten ihmeessä sanoittaisit harrastuksien, järjestötyön tai erinäisten kurssien kautta hankittua osaamistasi ansioluetteloon tai Linkediniin. Vastaus piilee digitaalisten Open Badge osaamismerkkien avulla. Nämä merkit ovat Mozilla-säätiön kehittämä avoin standardi, jonka avulla tunnistetaan ja tunnustetaan erilaista osaamista. Tämä osaaminen on juuri niitä taitoja ja saavutuksia, joita kartutamme omassa arjessamme sekä työpaikalla, harrastuksissa ja vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa. Open Badge osaamismerkki ei kuvasta kuitenkaan vain pelkästään epäformaalia oppimista, vaan niiden avulla myös oppilaitokset voivat kertoa paremmin työnantajille ja yrityksille osaamisesta, jota syntyy juuri heidän koulutusohjelmissaan. Tämä antaa hienosti myös opiskelijoille mahdollisuuden sanoittaa koulussa opittua ansioluetteloonsa tai hakemukseensa, jolloin sillä on työllistymistä edistävä vaikutus. Esimerkiksi Suomen Ekonomit järjestävät yhteistyössä eri yliopistojen kanssa Asiantuntijan ja esimiehen työelämätaidot -kurssin kauppatieteiden opiskelijoille alkuvuodesta 2020. Hyväksytystä suorituksesta opiskelija saa sekä kaksi opintopistettä osaksi omaa tutkintoaan että Open Badge osaamismerkin omaan LinkedIn- profiiliinsa lisättäväksi. HR-ammattilaisena voin itse todeta, että rekrytoidessani uutta työvoimaa, en kamalasti kysele työnhakijoiden opintosuoritusotteita, mutta LinkedIn- profiilit kyllä aina tarkastan. Open Badget LinkedIn- profiilissa ovat aivan loistava lisä sanoittaa työnhakijan osaamista nopeasti silmäiltynä.

Mikä tämä merkki sitten on ja miltä se näyttää? Open Badge -osaamismerkki on kuva, joka sisältää metadataa, jolla merkin myöntäjä kertoo merkin saajan osaamisesta, taidoista tai saavutuksista. Tämän metadatan avulla esimerkiksi headhunterit ja rekrytoivat voivat ketterästi etsiä osaamista avoimista lähdekoodeista pelkkien metasanojen avulla, mikä taas ketteröittää osaavan työvoiman löytämistä, mutta tuo samalla myös potentiaalisen työvoiman saatavuutta paremmin esille.

Suomalainen Open Badge Factory Oy vastaa palvelusta Suomessa. Kehityksen takana on erityisesti ollut se, että nykypäivänä erilaista työelämään liittyvää osaamista kertyy paljon myös työpaikan ulkopuolelta harrastus- ja yhdistystoiminnan sekä projektien ja työpajojen kautta. Tämä osaaminen on usein vaikea näyttää toteen ja jää siksi usein piiloon tai kirjaamatta kokonaan ansioluetteloon ja hakemukseen. Open Badge osaamismerkkien avulla tunnistetaan ja tunnustetaan erityisesti 2000-luvun työelämäosaamista, kyvykkyyksiä sekä monikanavaisia taitoja, joita tämän päivän työelämäkompetenssit vaativat.

Kaiva siis osaamismerkkisi esille ja tuo ne osaksi keskustelujasi Satarekry-messujen näytteilleasettajien kanssa! Vakuutat heidät varmasti laaja-alaisella osaamisellasi.


Kirjoittaja työskentelee asiantuntijaorganisaatiossa HRD- tehtävissä ja toimii Satarekry-messujen toisena projektipäällikkönä.