Länsirannikon Koulutus Oy WinNova - Oppisopimus

Opiskelu + työ = oppisopimus


Kaikki tutkinnot voi WinNovassa suorittaa oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuksen voi solmia myös koulutuksen aikana. Oppisopimuskoulutus on pääasiassa työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta, jota täydennetään tarvittaessa muuta osaamista hankkimalla. Oppisopimusopiskelijan tulee olla vähintään 15-vuotias ja oppivelvollisuuden suorittanut. Lyhyellä oppisopimuksella opiskelija voi edistää opintojaan lyhyissäkin työsuhteissa, vaikkapa kesätyössä tai muuna loma-aikana suorittaen opintoihin liittyvän tutkinnon osan työssään. Lisätietoja www.winnova.fi/lyhytoppisopimus