Speed Networking - verkostoitumistilaisuus

Päivämäärä: 29.10.2019 16:30:00 - 29.10.2019 18:30:00

Sijainti: Satakunnan Kansa, Pohjoisranta 11 E, 28101 Pori


Kohderyhmä: Satakuntalaisyritykset ja -yhteisöt, Porin yliopistokeskuksen opiskelijat, työttömät akateemiset työnhakijat

Satakunnassa opiskelevilla ja uutta suuntaa etsivillä akateemisilla asiantuntijoilla on usein käytännön työkokemusta ja tiiviitä yhteyksiä työelämään. Speed networking -verkostoitumistilaisuus luo alustan opintojen aikaiselle työelämäyhteistyölle tuomalla yhteen satakuntalaiset työelämän edustajat ja yliopisto-opiskelijat.

Tilaisuus tarjoaa tiiviin tietopaketin yliopisto-opiskelijoiden ja työelämän välisistä yhteistyömahdollisuuksista ja mahdollistaa niiden siirtymän käytännön tasolle. Tavoitteena on tuottaa kohtaamisia, jotka johtavat toteutuvaan yhteistyöhön. Ohjattu speed networking –verkostoitumiskonsepti takaa sen, että pääset suoraan asiaan ja tapaat lukuisia uusia kasvoja myönteisessä ja kannustavassa ilmapiirissä.

Sekä työnantaja- että opiskelijaosallistujana kerrytät myös etumatkaa tammikuun Satarekry-messuille, joka Porin suurimpana rekrytointitapahtumana täyttää Puuvillan kauppakeskuksen ja Porin yliopistokeskuksen työnhakuun, työllistymiseen ja tulevaisuuden työelämään liittyvillä sisällöillä.

Huom! Valitse ilmoittautumislomakkeella, osallistutko tilaisuuteen opiskelijana, työelämän edustajana vai mahdollisesti molemmissa rooleissa.

Tilaisuuden järjestävät Porin nuorkauppakamari ry ja Tampereen yliopiston Porin yksikön (yhteiskuntatieteet) ASTe – Akateeminen asiantuntijuus Satakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen tueksi (ESR) –hanke. Porin Nuorkauppakamari ry on johtamis-, koulutus- ja kehittymisjärjestö, jonka tavoitteena on vaikuttaa yhteiskuntaan positiivisesti kehittämällä jäsenten johtamistaitoa, sosiaalista vastuuta, yrittäjyyttä ja kansainvälisyyttä. ASTe-hankkeessa parannetaan Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja edistetään työelämäyhteyksiä opintojen aikana.

Yhteystiedot:

ASTe-hanke:
Vilma Wiro, projektikoordinaattori
vilma.wiro@tuni.fi / 050 318 2140

Porin Nuorkauppakamari ry
Maria Vanhatalo
maria.vanhatalo@jci.fi 0404144040


Ilmoittaudu