SataRekry-messut 2023?


SataRekry-messut on loistava tilaisuus tutustua Satakunnan alueella toimiviin yrityksiin, yhdistyksiin ja oppilaitoksiin. Yritykset tarjoavat useita erilaisia kesätyöpaikkoja, mahdollisuuksia suorittaa opinnäytetyö tai löytää jatko-opiskelupaikka. Messujen tavoitteena on lisätä tietoutta Satakunnasta positiivisena työmarkkina-alueena, sijoittautumispaikkana sekä osaamisen ja mahdollisuuksien alueena.

SataRekry -messut on Satakunnan vaikutusvaltaisin ura- ja rekrytointitapahtuma.

Messujen kävijäkohderyhmänä ovat opintojensa eri vaiheessa olevat nuoret ja vanhemmat työnhakijat, sekä opiskelijat jotka kaipaavat tietoa alueensa opiskelumahdollisuuksista, työpaikoista ja muutenkin Satakunnan yritysmaailmasta. Messuilla on monipuolisesti näytteilleasettajia eri toimialoilta ja sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta.

Tervetuloa messuille!

SEURAAVA SATAREKRY-TAPAHTUMA JÄRJESTETÄÄN ke 8.11.2023 (klo 10 - 16) -- Porin Puuvillassa -- Nähdään messuilla!

SataRekry fair 2023?

The SataRekry fair is a great opportunity to get to know companies, associations, and educational institutions operating in the Satakunta region. Companies offer several different summer jobs, opportunities to complete a thesis, or to find a post-graduate place of study. The goal of the fair is to increase awareness of Satakunta as a positive labor market area, a place to settle, and an area of ​​expertise and opportunities.

The SataRekry fair is the most influential career and recruitment event in Satakunta.

The fair's target group of visitors are young and older job seekers at different stages of their studies, as well as students who need information about study opportunities in their area, jobs, and the business world of Satakunta in general. The fair has a wide range of exhibitors from different industries and from both the private and public sectors.

Welcome to the fair!

THE EVENT WILL BE ORGANIZED on Wed November 8, 2023 (10 am - 4 pm) -- Pori Puuvilla -- See you at the fair!
TULEVAT VERKKOINFOT / TAPAHTUMAT :


​​​​​​​---------
14.9.2022
Opinto-ohjaajille suunnattu tapaaminen - Workshop---------

22.9.2022
Yhteistyökumppanimme Pori Entrepreneurship Society järjestää valmentavan live-webinaarin klo 16.00 – 17.00
Tule rohkeasti kuuntelemaan intensiivistä live-webinaaria. Aiheena, kuinka kohdata ja huomioida KV-työntekijöitä tulevassa SataRekry ura- ja rekrytointitapahtumassa 5.10.

Link: www.youtube.com/watch?v=GPNoKXPfywI

Tässä live-tilassa käymme läpi osallisuuden tärkeyden tulevassa SataRekry-tapahtumassa.
Webinaari on suunnattu pääasiassa yrityksille ja organisaatioiden edustajille, jotka puhuvat englantia sekä yrityksellä on materiaalit saatavissa myös englanniksi.
Tämä live tallennetaan avuksesi.---------

28.9.2022

Näytteilleasettajien infotilaisuus

---------

5.10.2022
SataRekry 2022 -tapahtuma


8.11.2023
SataRekry 2023 -tapahtuma

---------


UPCOMING WEB INFO / EVENTS:

14.9.2022

A meeting for study counselors - Workshop

Interested in participating? Ask for more information

---------

22.9.2022

Our partner Pori Entrepreneurship Society organizes a coaching live webinar from 16:00 to 17:00
Feel free to come and listen to the Intensive live webinar. The topic is how to meet and take to notice international employees at the upcoming SataRekry career and recruitment event on October 5.

Link: www.youtube.com/watch?v=GPNoKXPfywI

In this livestream we will go over the importance of inclusiveness at the incoming SataRekry event.
The Webinar is mainly aimed to companies and organisation representatives who speak English, company also have materials available in English.
This live will be recorded for your convenience.

---------

28.9.2022

Information session for exhibitors

You haven't received an invitation? Ask for more information

---------

5.10.2022

SataRekry 2022 event


8.11.2023

SataRekry 2023 event
SATAREKRY 2022 OLI VAIKUTUSVALTAISIN URA- JA REKRYTOINTITAPAHTUMA SATAKUNNASSA!


PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANIMME KAUPPAKESKUS PORIN PUUVILLA
SILTAPUISTONKATU 14, 28100 PORI


SATAKUNNAN TE-TOIMISTO
VIRALLISENA YHTEISTYÖKUMPPANINA

OHJAAMO PORI

VIRALLISENA YHTEISTYÖKUMPPANINA

Sundell – Ruosniemen Linja-auto Oy

VIRALLISENA YHTEISTYÖKUMPPANINA


PORI ENTREPRENEURSHIP SOCIETY

VIRALLISENA YHTEISTYÖKUMPPANINA
International Professionals Finland

VIRALLISENA YHTEISTYÖKUMPPANINA

Kui Pori Voi?

VIRALLISENA YHTEISTYÖKUMPPANINA